Tewerkstellingsdienst

In individuele gesprekken gaat de tewerkstellingsconsulent samen met de klant na wat hij of zij kan, graag wilt doen en nog nodig heeft om werk te vinden. De tewerkstellingsconsulent ondersteunt in de opmaak van cv, het vinden van vacatures, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken,…

Niet iedereen is klaar om meteen aan de slag te gaan op de reguliere arbeidsmarkt. De tewerkstellingsconsulent maakt samen met de cliënt een trajectplan en gaat mee op zoek naar de juiste stappen: arbeidsattitudetraining, taallessen, een opleiding, een stage, vrijwilligerswerk, wijk-werken, begeleiding naar sociale economie,…

Wanneer het OCMW een klant tewerkstelt in het kader van artikel 60§7 – tijdelijke werkervaring – zal de tewerkstellingsconsulent deze tewerkstelling begeleiden en doorstroomkansen onderzoeken. Het OCMW kan deze klanten tewerk stellen binnen eigen diensten of bij partnerorganisaties. Dit kunnen ook privébedrijven zijn. OCMW-klanten doen relevante werkervaring op en versterken hun competenties. Zo vinden ze nadien makkelijker  aansluiting op de reguliere arbeidsmarkt.

Contact:

tewerkstellingsdienst@vlotter.be