Minder Mobielen Centrale Rupelstreek zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen vervoerd kunnen worden.
Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit