Meestal gaat het om bejaarden, gehandicapten, zieken en mensen in een sociale noodsituatie. Ze worden door vrijwillige chauffeurs naar de gevraagde bestemming gebracht. Enkel leden kunnen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.

De voorwaarden om lid te kunnen worden, zijn dat de aanvrager geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, geen beroep kan doen op familie of kennissen. Het gebruik van de Minder Mobielen Centrale is voorbehouden voor mensen met een maandelijks maximaal netto inkomen van 2x het leefloon 

Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks via

tel:   03 880 81 25

 Mail :   mmc.rupelstreek@vlotter.be  

Het reserveren van een rit gebeurt minimaal 2 werkdagen (liefst één week) en maximum 1 maand vooraf.

De dispatching is alle dagen bereikbaar: maandag tot vrijdag van 9.00 u tot 11.00 u

Download hier de flyer met overzicht van de kilometervergoeding, betaling lidgeld en annuleringsvoorwaarden 

Flyer Minder Mobielen Centrale prijsafspraken 2024

Facturatievoorwaarden Vlotter facilities vzw: Vlotter vervoer: MMC Rupelstreek