Zalig genieten op het vernieuwde terras van 't Steencaycken!
Er werd op beide bedrijfssites een bijenkast geplaatst door BeMyHoney.
Hierdoor zorgen we mee voor de biodiversiteit van onze omgeving en kunnen we elk jaar lekkere honing oogsten.
We zullen de honing schenken aan initiatieven als welzijnsschakels zodat we ook op die manier een positieve bijdrage leveren en lokaal mensen helpen die het even moeilijk hebben.
Deze week werd de eerste honing geoogst.. én geproefd!

Evenementen

Er zijn op dit ogenblik geen aankomende evenementen