7/04/2023
RupeLaar nam samen met Rivierenland (= werkingsgebied CAW Boom Mechelen Lier) voor het eerst deel aan deze telling
11/03/2023
14/9/2022 werd de kick-off gegeven van het project rond intra familiaal geweld, gesubsidieerd door FOD IBZ. De Vlottergemeenten en Schelle werken onder coördinatie van Vlotter samen in een reeks uiteenlopende projecten om kennis en expertise rond het thema bij professionals te verhogen.
9/03/2023
De campagne ‘Word maatwerkcoach’ ging van start.
Een initiatief van Groep Maatwerk, de Vlaamse Overheid en Herwin , om het boeiende beroep van maatwerkcoach in the picture te zetten.
22/12/2022
Een sportieve prestatie koppelen aan het goede doel? Dat is echt iets voor Vlotter.
23/11/2022
Ben jij digitaal vaardig en wil je de inwoners van de Rupelstreek helpen met digitale vragen?

Evenementen

Er zijn op dit ogenblik geen aankomende evenementen