Onze activiteit bestaat uit algemene schoonmaak in openbare ruimtes, wandelgangen en trapzalen.
We trachten met onze groendienst sociale tewerkstelling te koppelen aan een economisch rendement.
Zowel bedrijven als particuliere klanten kunnen beroep doen op de dienst schilderwerken
Hierbij vindt u de link die actief is voor de lokale besturen om rechtstreeks toegang te krijgen tot de webshop.