esf vdab opleiding logo

Opleiding Polyvalent Verzorgende/Zorgkundige

De opleiding tot zorgkundige heeft als uitgangspunt huishoudelijke, psychosociale en verzorgende vaardigheden bij te brengen met als resultaat bij verschillende doelgroepen (ouderen, gezinnen, mensen met een beperking,…) gepaste hulp te kunnen bieden, zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg. De cursus verzorgende duurt ongeveer 12 maanden. De kandidaten die de cursus zorgkundige met succes beëindigen, krijgen een bekwaamheidsattest zorgkundige, uitgereikt door de VDAB.

Voorwaarden

•   Minimum 18 jaar zijn

•   Lichamelijk en medisch geschikt zijn

•   Slagen in selectieproef (van VDAB en VLOTTER)

•   Nederlandse taal beheersen

•   Uittreksel uit het strafregister, model 2

Inhoud cursus

Het betreft een voltijdse opleiding. Er worden dus vijf dagen per week lesgegeven, telkens van 9.00u tot 16.30u.

Lessen gebeuren in een combinatie van klassikale lessen (in de gemeente Boom) en via afstandsleren. De praktijklessen huishoudkunde en verzorging worden in aangepaste lokalen en op de werkvloer van de instellingen in de omgeving gegeven. De stageplaatsen zijn in eigen regio. Voor de stage in een instelling gelden er onregelmatige werkuren. De opleiding wordt in twee deeltrajecten verdeeld.

Deeltraject 1 focust zich op de basishouding, logistieke taken en basis zorg. Dit deel bevat een 600-tal uren theoretische en praktische lessen, waaronder deze belangrijke:

 • Zorg voor het lichaam
 • Participatie aan de arbeidswereld
 • Omgangskunde
 • Zorg voor Woon- en leefklimaat

Stagelopen vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. In deeltraject 1 gaat het over 255 uren, onderverdeeld in:

 • Stage in woon- en zorgcentrum van 130 uren tijdens de werkuren van de dienst. 
 • Stage bij thuiszorgdienst van 125 uren tijdens de normale werkuren.

Deeltraject 2 legt zich toe op de complexe zorg, de taken van een zorgkundige. Dit deel houdt zo’n 420-tal uren theoretische en praktische lessen in, zoals:

 • Complexe zorg & specifieke zorgsituaties
 • Vervolg zorg voor het lichaam
 • Participatie aan de arbeidswereld
 • Omgangskunde

Ook tijdens dit deeltraject loopt is er een stageperiode voorzien, 395 uren stage:

 • Stage in woon- en zorgcentrum van 215 uren tijdens de werkuren van de dienst. 
 • Stage bij thuiszorgdienst van 180  uren tijdens de normale werkuren.

Financieel

Mits men voldoet aan de hogervermelde voorwaarden is deelname aan de cursus gratis. VDAB betaalt bepaalde premies uit, zoals stimulanspremie, premie voor kinderopvang en vervoersonkosten. De VDAB-consulent bekijkt samen met u of u hiervoor in aanmerking komt.

Contact:

Liselot  Hillebrant  (Vlotter)         0472 19 04 10                opleiding@vlotter.be                                                                                          

Ann Brookes   (VDAB)    0478 96 21 88  

 

Tovertafel of "Active Cues"

Het spelconcept bestaat uit interactieve lichtanimaties die worden geprojecteerd op de eettafel. De animaties reageren op de beweging van handen en armen.  Voor de Tovertafel zijn zeven spellen speciaal ontwikkeld om ouderen met dementie op fysiek, sociaal én mentaal vlak te stimuleren. Het initiatief in de spellen ligt altijd bij de Tovertafel, omdat mensen met dementie daar vaak moeite mee hebben. De Tovertafel geeft regelmatig sensorische prikkels, zodat de aandacht weer wordt teruggebracht naar het spel.

Enkele spellen

Bloemen: De prachtige bloemen die over de tafel bewegen, hebben iets wonderlijks. Als je ze aanraakt, verrassen ze je; ze worden groter, beginnen te draaien of veranderen van kleur.

Strandbal: Verander de strandbal van richting en snelheid door hem aan te raken. Zo kun je met de bal overgooien rondom de tafel. Het goede nieuws: de bal valt nooit op de grond, want bij de tafelrand stuitert hij terug. Vlinders: Wat een mooi gezicht, al die vrolijke vlinders die over tafel fladderen! Als je je handen op tafel legt, strijken ze naast je neer of komen ze op je handen zitten.

Vlotter heeft deze Tovertafel aangekocht en verhuurt deze aan een zevental Rupelse Woonzorgcentra waardoor heel wat mensen met dementie uit de Rupelstreek toegang hebben tot dit product.

Vlotter - Tovertafel