Logo

Welkom bij    UPLOAD+

UPLOAD+ doet mensen dromen… Over een plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving!

Het vervolgproject van Upload richt zich tot iedereen uit de Rupelstreek die een afstand ervaart tot de arbeidsmarkt en op andere levensdomeinen drempels ondervindt.

We ondersteunen mensen in de zoektocht naar een duurzame tewerkstelling of activering en versterken talenten.

Daarnaast gaan we aan de slag met thema’s zoals wonen, welzijn, zelfbeeld, financiën, netwerk enz …  

Zo willen we kansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving vergroten.

UPLOAD + staat voor een Rupelse samenwerking tussen CAW  , Arktos, Emino, VDAB, Vlotter, Ecoso en Mivas

Waarvoor staat UPLOAD+ ?

Bij UPLOAD + kunnen mensen dromen over het inzetten van hun persoonlijke talenten. We laten hen zichzelf herontdekken aan de hand van individuele gesprekken, activiteiten, vormingen, werkstages, enz. Door middel van een persoonlijk traject creëren we mogelijkheden om skills te oefenen en ten gepasten tijde te tonen aan de buitenwereld en/of een toekomstige werkgever

‘1+1 = 3 principe’

We geloven in onze expertises en zetten deze maximaal in op vlak van welzijn en arbeid. Door onze krachten te bundelen, begeleiden we integraal en krachtgericht. Ten slotte stemmen we onze dienstverlening af op persoonlijke noden in samenwerking met de lokale besturen.

Hoe gaan we aan de slag?

We starten met een eerste kennismaking/triogesprek tussen toeleider, coach en deelnemer waar we ondersteuningsnoden in kaart brengen. Zelf aanmelden kan ook! Samen beslissen we of we een begeleiding opstarten.

Men bepaalt zelf doelen én tempo. De deelnemer zit aan het stuur van zijn eigen traject.

De coach of trajectgezel is steeds het vertrouwde aanspreekpunt en zet in op persoonlijke ondersteuning. Binnen het traject zijn we niet afhankelijk van een vooraf bepaalde timing. We krijgen de tijd die we nodig hebben.

Aanmelden kan via   dit formulier.

Heb je nog een vraag? Neem dan contact op met ons!

  • Carole Mouligneaux (coördinator en trajectbegeleider)   -  carole.mouligneaux@cawboommechelenlier.be
  • Johannes Smits (trajectbegeleider)   -  jsmits@arktos.be
  • Jens Meeus (trajectbegeleider)  - jens.meeus@emino.be
  • Dieter Dillen (talentcoach) - dieter.dillen@vlotter.be

Dit project kadert in de WSE oproep Lokale Partnerschappen. Dat bestaat uit Emino, CAW, Arktos, Vlotter, Ecoso, Mivas & VDAB.

Het project loopt tot 30/12/2029 en is mogelijk dankzij de financiële steun van Europa Werk en Sociale Economie.

Privacyverklaring

logo

Opleiding zorgkundige

Opleiding Polyvalent Verzorgende/Zorgkundige

De opleiding verzorgende en zorgkundige is een voltijdse opleiding van ± 1 jaar. Je hebt 5 dagen per week les van 9 tot 16.30 uur. De uurroosters kunnen wat variëren. Ze is gratis - of bijna gratis - afhankelijk van de voorwaarden waaraan je voldoet.

De opleiding bereidt je voor om als zorgkundige te werken:

• In thuiszorg: bij mensen thuis

• In woonzorgcentra of aanverwante instellingen

Voor wie is deze opleiding?

• Werkloze werkzoekenden

• Werkenden die geen diploma hebben om aan de slag te kunnen als verzorgende en die zich hiervoor willen omscholen

Waaruit bestaat deze opleiding?

• Theorielessen

• Praktijklessen

• Stages

De opleiding is opgebouwd uit volgende modules:

• Zorg voor het lichaam

• Participatie aan de arbeidswereld

• Omgangskunde

• Zorg voor woon- en leefklimaat

• Complexe zorg & specifieke zorgsituaties

Wil je graag meer weten?

Kom dan naar één van onze informatiesessies te Boom!

• Maandag 22 januari 2024 van 9 tot 12 uur

• Dinsdag 27 februari 2024 van 9 tot 12 uur

• Vrijdag 22 maart 2024 van 9 tot 12 uur

Inschrijven kan via deze link, door een mailtje te sturen naar opleiding@vlotter.be of door de QR-code te scannen.

Precieze locatie wordt meegedeeld via de bevestigingsmail.

Contact:

Belinda Mestiaen  • 0475 69 04 27     •    opleiding@vlotter.be

esf vdab opleiding logo