Wend je dan in de eerste plaats tot de maatschappelijk assistenten van het OCMW in de gemeente waar je woont. Zij zullen onderzoeken of er eventueel een budgetbegeleiding of budgetbeheer mogelijk is.

Zijn je schulden té groot?  Dan zullen zij je desgevallend doorverwijzen naar de juridische dienst om informatie te krijgen over collectieve schuldenregeling. Indien er een aanvraag dient te gebeuren, dan kan er hulp worden geboden.

Juristen:

Vanderbiesen An

Van Cant Chris

Enkel op afspraak!

Alle werkdagen: 9u – 16u