Eerstelijnszone Rupelaar

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) RupeLaar verbindt hulpverleners en verlaagt de drempel naar hulpverlening voor wie hulp zoekt. Met intrafamiliaal geweld als thema van het voorjaarsforum 2024 legt het GBO RupeLaar de link met het project over intrafamiliaal geweld Rupelmycorrhiza. Dat zet o.m. in op het verhogen van kennis en expertise bij professionals met het oog op vroeg-detectie en vroeg-interventie en op het versterken van het organisatienetwerk.

“De betrokkenheid en inzet van de professionals uit verschillende domeinen is groot - van eerstelijnshulp tot lager onderwijs - , maar meer afstemming in de samenwerking kan ongetwijfeld bijdragen aan effect en impact.”, zegt Belinda Mestiaen, stafmedewerker bij Vlotter en coördinator van de beide projecten.

Het programma van het forum is zorgvuldig samengesteld om een breed scala aan onderwerpen te behandelen, variërend van preventie tot interventie.

Hier volgt een overzicht:

  • Dr. Stephan Willocx, afdelingshoofd spoedgevallendiensten AZ Rivierenland, deelt een sprekende getuigenis.
  • Korpschef Peter Muyshondt van Politiezone Rupel licht de politie-interventie bij huiselijk geweld toe.
  • Peter Aertsen, psycholoog-preventiewerker bij CGG De Pont, biedt inzichten en strategieën met betrekking tot alcoholmisbruik en vroeginterventie.
  • Evy Andries en Kathleen Tobback van CAW Boom Mechelen Lier delen de visie en werking van CAW met betrekking tot hulpverlening bij familiaal geweld.
  • Mathias Claeys, netwerkcoördinator bij het Veilig Huis Antwerpen, geeft uitleg over de vernieuwde werking van het Veilig Huis Antwerpen en het ondersteuningsaanbod voor professionals.
  • Bart Cambré, socioloog en hoogleraar aan de Antwerp Management School, belicht het belang van organisatienetwerken.

In de namiddag volgen de deelnemers één van de drie workshops:

  • Workshop over alcoholmisbruik en (psychische) kwetsbaarheid, geleid door Jimmy Peeters en Bert Engelen van Emergo, en Evy Andries en Kathleen Tobback van CAW Boom Mechelen Lier.
  • Workshop over financiële stress en hulpverlening, gepresenteerd door Tess Penne van Thomas More – CEBUD en Marguerite Servais, verbonden aan Veilig Huis Antwerpen.
  • Workshop over het opbouwen van effectieve organisatienetwerken, onder leiding van Bart Cambré.

Dit forum biedt een bijzondere gelegenheid voor professionals die actief zijn in de eerstelijnszone RupeLaar om kennis te vergaren, ervaringen te delen en samen te werken aan het verbeteren van de aanpak van intrafamiliaal geweld.

 

Ter gelegenheid van dit forum wordt ook de update van de e-learning “Oei, welke boei?” gelanceerd. De e-learning omvat nu een casus over nabestaanden, een casus over schoolverlaters en een casus over intrafamiliaal geweld.

 

Voor meer informatie:

Belinda Mestiaen

 stafmedewerker regionaal sociaal beleid bij Vlotter en coördinator van de beide projecten

 0475 69 04 27   -    belinda.mestiaen@vlotter.be