De telling loopt voor een derde jaar op rij, en deze keer springt de welzijnsregio Boom-Mechelen-Lier mee op de kar. Op 28 oktober engageerden 30 organisaties - waaronder OCMW’s, CAW, lokale dienstverleners en politionele diensten - uit de regio’s Rivierenland en Rupelaar zich om dak- en thuisloze mensen via een uniforme vragenlijst aan te geven. Naast de verblijfplaats van 28 op 29 oktober, wordt ook de verblijfplaats twee weken voor de teldag opgenomen. Op die manier wordt de periode van 14 tot 27 oktober 2022 in beeld gebracht.

Enkele cijfers

In de regio Rivierenland[1] en de deelnemende gemeenten in de subregio Rupelaar[2] werden op die manier 997 personen in dak- en thuisloosheid geteld. Meer dan de helft van de geregistreerde mensen zijn alleenstaanden maar ook 171 geregistreerde personen (28,4%) zijn alleenstaande of koppels met kinderen. Deze relatief nieuwe groep ouders met kinderen nemen dus een significant aandeel op in de resultaten van deze telling.

Bijna 25% van het aantal getelde personen zijn jongvolwassenen tussen 16 jaar en 25 jaar. Zij verblijven voornamelijk bij familie of vrienden (44,8%) en in opvang of tijdelijk verblijf (25,5%). Een derde van de jongvolwassenen is vrouw (33,1%). Bij meerdere van de deelnemende lokale besturen bestaat een specifiek aanbod om deze jongeren en jongvolwassenen op de radar te houden. Naar de toekomst toe blijft de welzijnsregio investeren in specifieke begeleiding en opvang voor deze leeftijdscategorie.

Outreach en ondersteuning

Uit ervaring van de dienstverleners wordt vastgesteld dat conflicten met de huisbaas, relationele en financiële problemen veel voorkomende aanleidingen tot dak- of thuisloosheid zijn. Daarom blijven de betrokken regio’s inzetten op outreach en ondersteuning van mensen met dringende hulpvragen, maar ook op sensibilisatie van de huurmarkt. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie staat daarbij centraal, met de huurders maar ook met de verhuurders. Een uithuiszetting is zeer ingrijpend, het voorkomen hiervan is dus een absolute prioriteit voor de welzijnsregio. Loopt het toch mis, is het bekomen van een adres één van de meest belangrijke startpunten: Housing First. Daarna kan er persoonlijke of gezinsbegeleiding opgestart worden.

Ketenaanpak dak- en thuisloze personen verder op punt zetten

In de kleine gemeenten van onze regio leeft één op duizend inwoners in dak- en/of thuisloosheid. Bij middelgrote gemeenten of steden uit onze regio ligt dit indicatief cijfer op ongeveer twee op duizend inwoners. We stellen vast dat dit een relatief laag cijfer is dankzij een sterke preventieve werking.

Door het globaliseren van de cijfers aan de hand van de Ethos Light classificatie bekomen we een breder beeld van de profielen in deze doelgroep. Het belicht de zichtbare, maar vooral ook de onzichtbare kanten van dak- en thuisloosheid. We merken op dat ongeveer alle getelde personen reeds gekend zijn in een vorm van begeleiding of opvang, dat is op zich bemoedigend. Maar elke dak- of thuisloze is er een te veel. Met deze data kan de welzijnsregio aan de slag om de ketenaanpak dak- en thuisloosheid in de regio Rivierenland en Rupelaar verder op punt te zetten.

Dak- en thuislozentelling Boom-Mechelen-Lier

 

[1] Regio Rivierenland: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek

[2] Deelnemende gemeenten in subregio Rupelaar: Aartselaar, Boom, Rumst, Hemiksem, Niel