Het Huis van het Kind Hemiksem – Niel – Schelle start een nieuwe traditie, in samenwerking met IVEBICA, de bibliotheek van Boom en Vlotter. Oktober wordt voortaan de vormingsmaand van het Huis van het Kind, met een heel gevarieerd aanbod, voor een heel divers publiek.

De eerste editie heeft als thema: “Dappere dialogen”.

Het aanbod staat open voor inwoners van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle en voor professionals die actief zijn in deze regio.

Een Vlaming staat niet zo bekend als een vlotte spreker als het om gevoelens of moeilijkheden gaat. In hoeveel huiskamers, bureaus of winkeletalages staan niet de drie aapjes “horen, zien en zwijgen”? Het Huis van het Kind wil het derde aapje voortaan dialoogballonnetjes in de hand geven.

Te vaak durven kinderen, jongeren, ouders of hun omgeving er niet over te beginnen als ze het moeilijk hebben of hun buikgevoel hen zegt dat iemand in hun omgeving het moeilijk heeft. Het Huis van het Kind wil kinderen, jongeren, ouders en professionals handvatten aanreiken om een dialoog aan te gaan over moeilijkere thema’s.

Hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek aan met jongeren over grenzen stellen en grenzen aanvaarden?

Hoe ga je als onthaalouder het gesprek aan met ouders die signalen geven dat ze met opvoedstress kampen?

Hoe praat je met een jong kind dat geweld in het gezin heeft gezien? …

Het Huis van het Kind wil met deze reeks bijdragen aan preventie van escalatie van stress of conflicten in de omgeving van kinderen.

Dankzij de steun van het impulsproject preventie intrafamiliaal geweld Rupelmycorrhiza is deelname aan deze vormingen en infosessies gratis.

Vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan via deze link.

Meer info:

 

PROGRAMMA

 

“Waarheid, durven of doen?”

 • Inhoud Jongeren testen grenzen af. Soms gaan ze erover. Dat maakt de ene tot pleger, de andere tot slachtoffer. Beide hebben recht op een jeugdadvocaat. Hoe verloopt dat gesprek? Spreekt de jeugdadvocaat met of over de jongere heen? 
 • Doelgroep jongeren vanaf 16 jaar, jongerenbegeleiders
 • Spreker Nadine De Wolf, coördinator jeugdpermanentie in Antwerpen
 • Datum maandag 2 oktober
 • Uur van 19.30 tot 22 uur
 • Plaats jeugdhuis JOKOT, Landbouwstraat 145 in 2850 Niel
 • Deelnemers min. 6, max. 25

 

 “Geweld in het gezin bespreekbaar maken met jonge kinderen”

 • Inhoud Babo is een methodiek om met jonge kinderen (3-8 jaar) in gesprek te gaan rond het gezin, kinderen weerbaarder te maken en geweld in het gezin bespreekbaar te maken. Babo geeft hulpverleners de mogelijkheid om ook de allerkleinsten aan het woord te laten, individueel, in groep of samen met het gezin.
 • Doelgroep hulpverleners, gezinsondersteuners, zorgcoördinatoren en andere geïnteresseerden
 • Spreker Anneleen Roelandts, orthopedagoge, UCLL
 • Datum donderdag 5 oktober
 • Uur van   10 tot 17 uur
 • Plaats    Huis van het Kind, Depot De Luxe, Nijverheidsstraat in 2620 Hemiksem
 • Deelnemers min. 6, max. 16

 

“Zondagse pree of geen bezoek!”

 • Inhoud  Heb je als professional soms een niet-pluisgevoel over hoe een kleinkind omgaat met diens grootouder(s)? Ben je soms getuige van geweld ten aanzien van een 60-plusser? In deze workshop kom je te weten wat ouderenmis(be)handeling is en hoe je ermee aan de slag kan gaan. Na een korte inleiding bespreken we in groep een aantal casussen om te leren hoe je het gesprek aangaat met de betrokkenen.
 • Doelgroep    professionals die te maken krijgen met (vermoeden van) situaties van mis(be)handeling van 60-plussers
 • Sprekers   Lily De Clercq, stafmedewerker ouderenmis(be)handeling, Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) en Diana Van Hoogenbemt, aanspreekpersoon voor intermediairs Familiaal Geweld en Ouderenmis(be)handeling in CAW Boom Mechelen Lier
 • Datum  dinsdag 10 oktober
 • Uur    van 9.30 tot 12.30 uur
 • Plaats Muydenhof, Zandstraat 1 in 2627 Schelle
 • Deelnemers min. 6, max. 20 personen

 

“Tik tik tok! Met je tiener praten over de risico’s van sociale media.”

 • Inhoud  In deze sessie verkennen we de sociale media, bekijken we hoe we die een plek kunnen geven in huis en vooral hoe daarover in gesprek kan gegaan worden met je tiener. Schermtijd begrenzen komt daarbij zeker ook aan bod.
 • Doelgroep ouders, jeugdbegeleiders, gezinsondersteuners en andere geïnteresseerden
 • Spreker Hannes Vanhee, orthopedagoog en adviseur, Kessels & Smit / Blad.Steen.Schaar
 • Datum donderdag 12 oktober
 • Uur van 19.30 tot 22 uur
 • Plaats Muydenhof, Zandstraat 1 in 2627 Schelle 
 • Deelnemers    min. 6, max. 15

 

“Verontrusting in de thuiscontext, help?!” 

 • Inhoud Als zorgverstrekker of kindbegeleider word je wel eens geconfronteerd met een niet-pluis-gevoel bij een kind of zijn ouders.  De signalen zijn niet altijd eenduidig en we weten niet goed hoe we ze moeten interpreteren.  In deze vormingsavond gaan we dieper in op detectie en aanpak van dergelijke verontrusting in gezinnen. We staan ook stil bij de korte en lange termijngevolgen van geweld op de (neurologische) ontwikkeling van kinderen.

De Kindreflex is een stappenplan dat hulp- en zorg verleners stimuleert om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulp- en zorgverleners de ouders in hun rol. De Kindreflex helpt om verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen zodat uithuisplaatsingen beter kunnen worden voorkomen.  

 • Doelgroep onthaalouders, hulpverleners, gezinsondersteuners, zorgcoördinatoren
 • Spreker Philippe Verlinden, hulpverlener, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen
 • Datum dinsdag 17 oktober
 • Uur van 19 tot 22 uur
 • Plaats    Openbare Bibliotheek Boom, Windstraat 6 in 2850 Boom
 • Deelnemers    min. 15, max. 25

 

''Zorgzame taal bij een zorgwekkend signaal."

 • Inhoud Kinderen en jongeren lijken steeds meer emotionele problemen te ervaren en durven of kunnen hier vaak niet over praten. Hun lijden wordt dan zichtbaar doordat ze in woede uitbarsten, zichzelf terugtrekken, zelfverwondend gedrag stellen of problemen hebben met eten,…    Hoe ga je als ouder of zorgfiguur in dialoog met je kind wanneer je bezorgd bent over zijn mentaal welbevinden en coping? In een interactieve workshop staan we stil bij lichaamstaal en verkennen we hoe we op een verbindende wijze bezorgdheden onder woorden kunnen brengen.
 • Doelgroep ouders, gezinsondersteuners
 • Spreker Louise Janssens van praktijk Spelenderwijs, dramatherapeute
 • Datum woe 18 oktober
 • Uur van 14 tot 16 uur
 • Plaats    Huis van het Kind, Depot De Luxe, Nijverheidsstraat in 2620 Hemiksem
 • Deelnemers    min. 6, max. 15
 • Extra    wie nood heeft aan opvang voor jongere kinderen, kan dit vermelden bij inschrijving

“Nee is nee! Ja, toch?”

 • Inhoud Hoe geef je grenzen aan aan jongeren? Hoe maak je ze ook aanvaard? Er zijn positieve en negatieve factoren in een gezin die invloed hebben op hoe jongeren omgaan met grenzen opgelegd door ouders, omgeving en de strafwet. Wat als een jongere toch grenzen overschrijdt?
 • Doelgroep ouders, professionals die met jongeren en/of met ouders werken
 • Spreker Herman Dams, jeugdrechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
 • Uur  van 19.30 tot 22 uur
 • Datum maandag 23 oktober
 • Plaats Huis van de Nielenaar, Ridder Berthoutlaan 1 in 2850 Niel
 • Deelnemers    min. 6, max. 25

 

 “Als je nest niet veilig is.”

 • Inhoud Als kind getuige zijn van intrafamiliaal geweld laat sporen na en bepaalt het verdere levenstraject waar veel risico’s op de loer liggen. Door sneller, efficiënter en bewuster in te grijpen, kan bij veel van deze kinderen de vicieuze cirkel doorbroken worden. Deze getuigenis door de ogen van een kind is een oproep aan slachtoffers, plegers, hulpverleners, justitie, maar ook aan vrienden, familieleden of buren.
 • Doelgroep iedereen die begaan is met het welzijn van kinderen
 • Sprekers Ann Audenaert, jurist en auteur van het gelijknamige boek en Mieke De Schepper, stafmedewerker, vzw Zijn - Beweging tegen Geweld
 • Uur van 13.30 tot 16.30 uur
 • Datum donderdag 26 oktober
 • Plaats    IVEBICA Hemiksem, Heuvelstraat 111 in 2620 Hemiksem
 • Deelnemers    min. 20, max. 50

 

 

Dit programma kadert in het impulsproject tegen intrafamiliaal geweld Rupelmycorrhiza met de steun van FOD IBZ.

Afsluit redactie 28 juli 2023 – V.U. Belinda Mestiaen, Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom