• Nachtelijke hulp van 22u tot 7 uur
  • Van oppas tot verzorging
  • Voor dementerende of palliatieve zorgbehoevenden en chronische zieken
  • Door vrijwilligers en/of verzorgenden
  • 15 partners in de thuiszorg en nachthotel
  • Stad Antwerpen en ruime omgeving

Per nacht wordt een forfaitaire vergoeding van  € 30  gevraagd.

Voor meer informatie: 

www.nachtzorg.be