Besluiten Raad van Bestuur dd 03/09/20

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 10 juni 2020
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. COVID-19 stand van zaken
 5. Activering
 6. Varia

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 10/06/20

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur     6 mei 2020
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Toewijzing overheidsopdracht software thuiszorgdiensten
 5. Stand van zaken dienstverlening Vlotter COVID-19
 6. Varia  

Besluiten Raad van Bestuur dd 06/05/20

 1.   Goedkeuring verslag raad van bestuur 22 april 2020
 2.   Ingekomen stukken
 3.   Personeelszaken
 4.   Ontwerp van jaarverslag 2019
 5.    Jaarrekening 2019
 6.    Vaststelling datum Algemene vergadering Vlotter
 7.   Resultaten van de tussentijdse evaluatie maaltijden aan huis
 8.    Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 22/04/20

 1.   Goedkeuring verslag raad van bestuur 5 februari 2020
 2.   Ingekomen stukken 
 3.    Stand van zaken van de werking in het kader van de COVID pandemie
 4.   Personeelszaken
 5.    Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2019
 6.    Samenwerking Vlotter en de Steenschuit
 7.   Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 05/02/20

 1. Verslag van de vergadering van 5 december 2019 en opvolging
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Overheidsopdracht verzekering wagenpark. 
 5. Investeringen
 6. Intergemeentelijke samenwerking Vlotter
 7. Vergaderkalender Raad van Bestuur Vlotter
 8. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 05/12/19

 1. Verslag van de vergadering van 18 oktober 2019 en opvolging
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Halfjaarlijkse resultaten Vlotter
 5. Aankoop software thuiszorgdiensten
 6. Overheidsopdracht maaltijdbedeling aan huis
 7. Samenwerking Vlotter, cvba – De Steenschuit, vzw
 8. Vergaderkalender Raad van Bestuur Vlotter, algemene vergadering Vlotter Facilities en Vlotter Maakbedrijf en algemene vergadering Vlotter
 9. Actualisering van de aandelen van Vlotter
 10. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 18/10/19

 1. Verslag van de vergadering van 12 september 2019 en opvolging
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Halfjaarlijkse resultaten Vlotter
 5. Aankoop software thuiszorgdiensten: gunning
 6. Gunning overheidsopdracht maaltijdbedeling aan huis
 7. Dagorde algemene vergadering december 2019
 8. Ondernemingsplan Vlotter
 9. Begroting 2020 en nota
 10. Voorstel van CAW rond crisisopvang en acute opvang
 11. Opstart van een ankerpunt drughulpverlening Rupelstreek-Aartselaar
 12. Varia: evaluatie open bedrijvendag

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 12/09/19

1.       Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 03.05.2019

2.       Statutenwijziging

3.       Samenstelling Raad van Bestuur

4.       Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 14/06/19

 1. Voorstelling van de werking van Vlotter rond activering    
 2.  Goedkeuring verslag raad van bestuur 03/05/2019
 3.  Ingekomen stukken
 4.  Personeelszaken
 5.  Goedkeuring jaarverslag 2018
 6.  Buitengewone algemene vergadering 8 november 2019: ontwerp van dagorde
 7.  Doorstart Welzijnsoverleg Rupelaar
 8.  Afvaardiging sociale diensten in de voorlopige zorgraad eerstelijnszone Rupelaar
 9.  Varia  

Besluiten Raad van Bestuur dd 03/05/19

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 19.04.2019
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Jaarverslag 2018
 5. Jaarrekening 2018
 6. Voorbereiding algemene vergadering 28 juni 2019
 7. Werkingsverslag 4e trimester 2018
 8. Overheidsopdracht maaltijden aan huis
 9. Varia              

Besluiten Raad van Bestuur dd 19/04/19

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 22.03.2019 en 15.03.2019
 2. Aanduiding van de ondervoorzitter
 3. Algemene voorstelling werking Vlotter
 4. Ingekomen stukken
 5. Personeelszaken
 6. Mandatering Vlotter Facilities overheidsopdracht erkend sociaal secretariaat
 7. Vergaderdata Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Vlotter

Besluiten Raad van Bestuur dd 15/03/19

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 18/01/2019
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Werkingsverslag 4e trimester 2018
 5. Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2018
 6. Kennisgevingen rapportage
 7. Arbeidsreglement Vlotter: Goedkeuring
 8. Uitbreidingsaanvraag urencontingent gezinszorg 2019
 9. Projectaanvraag oproep eerstelijnspsychologische hulp
 10. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 18/01/2019

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 07/12/2018
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Dossier ICT en telefonie
 5. Varia              

Besluiten Raad van Bestuur dd 07/12/2018

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 12/10/2018
 2. Ingekomen stukken en kennisgevingen
 3. Personeelszaken
 4. Begroting 2019
 5. Werkingsverslag
 6. Dienstverlening: openingsuren secretariaat: wijziging
 7. Schuldbemiddeling: tijdelijke samenwerking met OCMW Bornem
 8. Vergaderkalender 2019
 9. Varia                                                                         

    Besluiten Raad van Bestuur dd 12/10/2018

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 21/09/2018
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Werkingsverslag
 5. Voorbereiding Algemene Vergadering
 6. Varia                                                             

Besluiten Raad van Bestuur dd 21/09/2018

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 08/06/2018
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Halfjaarlijkse resultaten
 5. Investeringen: extranetpagina via website voor de Raad van Bestuur
 6. Opleiding polyvalent verzorgende: verlenging van de toewijzing
 7. Kennisgevingen: verslagen van de werkgroepen en comités
 8. Overheidsopdracht ICT en telefonie
 9. Varia                                                                                    

Besluiten Raad van Bestuur dd 08/06/2018

 1.     Goedkeuring verslag raad van bestuur 04/05/2018
 2.     Ingekomen stukken
 3.      Personeelszaken
 4.     Goedkeuring jaarrekening 2017
 5.      Goedkeuring jaarverslag 2017
 6.      Arbeidsreglement
 7.     Kennisgevingen verslagen en briefwisseling
 8.    Algemene verordening gegevensbescherming
 9.    Ontwerpovereenkomst collectieve schuldenregeling
 10.    Verlenging overeenkomst met Antwerp Management School regie sociale economie
 11.    Project versterkt streekbeleid Rupelstreek – Zuidrand
 12.   Varia                                                                                     

Besluiten Raad van Bestuur dd 04/05/2018

 1.    Goedkeuring verslag raad van bestuur 9/03/2018
 2.  Ingekomen stukken
 3.  Personeelszaken
 4.  Jaarrekening, dienstjaar 2017
 5.  Voorbereiding algemene vergadering 22 juni 2018: dagorde
 6.  Werkingsverslag eerste kwartaal 2018
 7.  Investeringen        
 8.  Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/03/2018

 1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 12 januari 2018
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Werkingsverslag 4e trimester 2017
 5. Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2017
 6. Dienst gezinszorg, aanvullende thuishulp en dienstencheques: analyse en nieuwe werkwijze
 7. Dienstverlening thuisdiensten
 8. Wijk-Werken: afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst
 9. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 12/01/2018

 1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 8 december 2017
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Kennisgeving: Verslag werkgroep Wijk-Werken
 5. Wijk-Werken
 6. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd  08/12/2017

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 15 september 2017
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Begroting 2018
 5. Werkingsverslag derde kwartaal 2017
 6. Hervorming van de PWA tot wijkwerk. Opstart binnen IMSIR
 7. Voorstel tot nieuwe naamgeving van het adviescomité van de voorzitters en secretarissen van de OCMW’s, deelgenoot van IMSIR (OVS)
 8. Kennisgevingen
 9. Regionaal sociaal beleidsplan
 10. Eerstelijnszone
 11. Vergaderdata Raad van Bestuur 2018 en data algemene vergaderingen
 12. Varia

Besluiten Raad van Bestuur    dd  13/10/2017

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 15/09/2017
 2. Ingekomen stukken
 3. Resultatenrekening per 30.06.2017
 4. Wijk-werken: IMSIR als organisator
 5. Regie sociale economie. Onderzoeksopdracht.
 6. Voorbereiding Algemene Vergadering
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/06/2017 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 28/04/17
 2. Ingekomen stukken
 3. Voorstelling nieuwe naam en logo
 4. Toelichting jaarrekening 2016
 5. Toelichting jaarverslag 2016
 6. Personeelszaken
 7. Aankoop wagen maaltijdbedeling aan huis - toewijzing
 8. Werkingsverslag 1ste kwartaal 2017
 9. Kennisgeving: verslag vergadering overleg voorzitters en secretarissen
 10. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 28/04/17 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 17/03/17
 2. Ingekomen stukken
 3. Voorbereiding algemene vergadering 16 juni 2017
 4. Aankoop wagen bedeling maaltijden aan huis
 5. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 17/03/17 

 1. Goedkeuring verslag raad van bsetuur 20/01/17 en opvolging
 2. Communicatieoefening: toelichting voorstel RCA
 3. Ontslag en voorlopige aanstelling bestuurder
 4. Ingekomen stukken
 5. Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2016
 6. Vaststelling van de dagorde van de algemene vergadering van 16 juni 2017
 7. Investering: prijsopvraag aankoop van een nieuwe bestelwagen voor het vervoer van maaltijden
 8. Investering: toewijzing uitbouw inkomhal en onthaal IMSIR
 9. Werkingsverslag 4de kwartaal 2016
 10. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 20/01/17 

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en opvolging
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelsaangelegenheden
 4. Voorbereiding statutenwijziging juni. Toelichting
 5. Uitbouw onthaal IMSIR:investering in een onthaalbalie
 6. Vraag om ondersteuning van de werking van het PWA
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/12/16 

 1. Goedkeuring verslag 14 oktober 2016 en opvolging
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Werkingsverslag derde kwartaal 2016
 5. Overheidsopdrachten
 6. Kennisgevingen
 7. Regionale werktafels lokaal sociaal beleid van VVSG:voorstel tot deelname
 8. Voorbereiding algemene vergadering juni 2017
 9. Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW enderzijds en VDAB. Anderzijds voor een inclusief lokaal werkgelegenheids' en welzijnsbeleid
 10. Regie sociale economie: samnwerking met KINA
 11. Vergaderdata Raad van Bestuur 2017
 12. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 14/10/2016 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 09/09/2016
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag werking verschillende diensten
 4. Resultatenrekening per 30.06.2016
 5. BTW positie van de intercommunale: actualisering
 6. Voorbereiding Algemene Vergadering 9/12/2016
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/09/2016 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 10/06/2016 en opvolging.
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken: Aanleg werfreserve maatschappelijk werker
 4. Aanduiding van Jobpunt Vlaanderen en RCA voor de communicatieoefening van het maatwerk binnen IMSIR
 5. Bekrachtiging aanvraag 2,8 VTE sociale maribel bij DIBISS
 6. Nieuwjaarsfeest 2017
 7. Werkingsverslag 2e trimester 2016
 8. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 10/06/16 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 22/04/2016
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Aanbesteding analyse van telefonie, software en hardware
 5. Projectaanvraag breed onthaal
 6. Verslag van het overleg van de voorzitters en secretarissen
 7. Varia
 • Verwarmingsinstallatie Col. Silvertopstraat
 • Brandevacuatie-oefening Col. Silvertopstraat
 • Presentatie van de samenvatting jaarverslag IMSIR 2015

Besluiten Raad van Bestuur dd 22/04/16  

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur dd 11/03/16
 2. Ingekomen stukken
 3. Voorbereiding algemene veragdering 10 juni 2016
 4. Personeelszaken
 5. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 11/03/16 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur dd 29/01/16
 2. Ingekomen stukken
 3. Werkingsverslag
 4. Omslagpercentages administratieve kosten
 5. Goedkeuring kostprijzen 2016
 6. Opname van de aandelen in het register en opvraging van het kapitaal voor toetreding van gemeente en OCMW van Aartselaar
 7. Projectaanvraag ES/VDAB tender rond doorstroom vluchtelingen
 8. Ontslag en aanstelling Voorzitter IMSIR
 9. Varia:
  • Project streekontwikkeling stand van zaken
  • Opvolging evaluatie directeur IMSIR

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 29/01/16 

 1. Goedkeuring verslag vergadering 11 december 2015
 2. Ingekomen stukken
 3. Streekwerking: ESF oproep
 4. Overheidsopdracht aankoop werkkledij medewerkers thuiszorg en poetsdienst dienstencheques
 5. Varia: Huis van het kind in de regio van de Rupelstreek

Besluiten Raad van Bestuur dd 11/12/15 

 1. Goedkeuring verslag vergadering 9 oktober 2015
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeel:omzetting contracten bepaalde naar contracten onbepaalde duur
 4. Vergaderdata Raad van Bestuur 2016
 5. Allerlei

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/10/15 

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 11.09.15.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Verslag werking verschillende diensten.
 4. Resultatenrekening per 30.06.15.
 5. Voorbereiding algemene vergadering 18.12.15.
 6. Allerlei.

Besluiten Raad van Bestuur dd 11/09/15 

 1. Goedkeuring verslag 12 juni 2015
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag werking verschillende diensten
 4. Personeelszaken:
  • administratieve bevoegdheden secretaris
  • evaluatieprocedure directeur-aanstelling bureau
 5. Toelichting toetreding gemeente en OCMW Aartselaar
 6. Statutenwijziging
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 24/04/15 

 1. Goedkeuring verslag 23/01/15
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag werking verschillende diensten
 4. Aankoop van een bestelwagen voor thuisbezorging maaltijden
 5. Voorbereiding algemene vergadering 12 juni 2015
  • Vaststelling omslagpercentages administratieve kosten en kostprijzen diensten
  • Verslag raad van bestuur en jaarrekening, dienstjaar 2014
  • Dagorde
 6. Personeelszaken
  • Aanpassing administratief statuut
  • Aanwerving directeur
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 23/01/15 

 1. Aanwervingsvoorwaarden en organisatie examen directeur
 2. Allerlei