Besluiten Raad van Bestuur dd 17/06/2024

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 30 mei 2024
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Financiën : verslag bedrijfsrevisor
 5. Voorstelling analyse en implementatieplan Vlotter 2.0
 6. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 30/05/2024

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 26 april 2024
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Financiën : voorstelling voorlopige cijfers afsluit 2023
 5. Agenda  AV   van 20 september   2024
 6. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 26/04/2024

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 25 maart 2024
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Financiën stand van zaken
 5. Terugkoppeling remediëringsplan
 6. Voorstel aanvraag autonoom vrijwilligerswerk
 7. Varia

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 25/03/2024

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 26 februari  2024
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Financies 
 5. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 26/02/2024

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 17 januari  2024
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Kennisname; update rond financiën
 5. Kennisname; Vlotter applicaties project fiche
 6. Goedkeuring; nota Steenschuit aan ALDI & FIDI
 7. Varia

 

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 17/01/2024

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 6 december 2023
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Update stand van zaken a. Interim manager b. Next steps
 5. Rupeltornado's
 6. Steenschuit / Omni-jobs
 7. Varia  

Besluiten Raad van Bestuur dd 06/012/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 15 november  2023
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Stand van zaken Vlotter
 5. Rupeltornado's 
 6. Varia a. agenda voor 2021

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 15/11/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 10 oktober    2023
 2. Nota vaccinatiecentrum
 3. Nota vrijwilligerswerking
 4. Nota tarieven projectwerking
 5. Nota referentierol dementie in de gezinszorg
 6. Ingekomen stuk project referentierol dementie in de gezinszorg
 7. Ingekomen stuk aanstelling Lieve Van Dyck

Besluiten Raad van Bestuur dd 10/10/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 20 september 2023
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Stand van zaken Vlotter
 5. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 20/09/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 25 juli  2023
 2. Ontslag lid van de Raad van bestuur
 3. Vlotter besparingen a. Presentatie van de  geëxtrapoleerde begroting 2023 b. Presentatie van een draftvoorstel begroting 2024 c. Bespreking acties
 4. Ingekomen stukken
 5. Personeelszaken
 6. Varia a. Personeelsfeest Vlotter 6 oktober b. Vlotter Quiz

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 25/07/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 19 juni  2023
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Halfjaarlijkse resultaten van Vlotter CV
 5. Analyse van acties die Vlotter neemt om de resultaten te verbeteren
 6. Businessplan Rupellink (vzw Omni-job)
 7. Capacity building: stand van zaken
 8. Aanpassing van de statuten aan de wet Vennootschappen en verenigingen
 9. Varia

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 19/06/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 11 mei   2023
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Extra Raad van bestuur in juli: datumbepaling
 5. Activering: Capacity building
 6. Overheidsopdracht makelaar verzekeringen
 7. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 11/05/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 17 april    2023
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. AV Vlotter Cv:  nieuwe datum
 5. Jaarverslag 2021: financieel verslag
 6. Dossier Omni-job: stand van zaken van de doorstart
 7. Vaccinatiecampagne Covid-19: stand van zaken van de afwikkeling
 8. Regiovorming en regionaal sociaal beleid
 9. Varia  

Besluiten Raad van Bestuur dd 17/04/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 9 maart   2023
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Overheidsopdracht project digibanken: bekrachtiging lastenboek
 5. Vastlegging kostprijzen dienstverlening en omslag administratiekosten
 6. Jaarrekening en jaarverslag werking 2022
 7. Datumbepaling en dagorde van de algemene vergadering van Vlotter Cv
 8. Vaccinatiecentrum afrekening: bekrachtiging
 9. Omni-job vzw: businessplan
 10. Varia a. Kom op tegen kanker : resultaten van de actie ontbijtmanden  

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/03/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 30 januari    2023
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Nieuw organogram Vlotter
 5. Vaccinatiecentrum  Rupelaar: afsluiting
 6. Varia a. Kom op tegen kanker 2023 b. Stand van zaken verkenning toekomstige locatie Vlotter

 

Besluiten Raad van Bestuur dd 30/01/2023

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 8 december 2022
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Organogram Vlotter
 5. Activering a. Capacity building ESF b. Regie sociale economie c. Experiment Omnijobs d. Gemeenschapsdienst
 6. Buitengewone algemene vergadering Vlotter a. Datum b. Dagorde
 7. Data Raad van Bestuur 2023
 8. Project digibanken: stand van zaken
 9. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 08/12/2022

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 26 oktober 2022
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Thuiszorg: nieuw beleid laattijdig afzeggen van geplande posten
 5. Maaltijden aan huis: nieuwe prijzen
 6. Nieuwe ESF - periode capacity building: intentieverklaring
 7. Samenwerkingsovereenkomst lokale besturen - VDAB
 8. Samenwerking Vlotter - Steenschuit a. Goedkeuring statuten nieuwe vzw b. Aanstelling oprichten leden namens Vlotter
 9. Nieuwe toekomstige locatie voor de Vlotter welzijnscampus: interesse partner en aanpak 2023
 10. Data RVB Vlotter cv 2023
 11. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 26/10/2022

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 27 september 2022 en van 7 oktober 2022
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken a. Aanstellingen b. Goedkeuring toetreding tot de VIA akkoorden en uitwerking c. Openverklaring functie intergemeentelijk medewerker integratie
 4. Halfjaarlijkse resultaten Vlotter cv
 5. Begroting 2023 en nota
 6. Algemene vergadering Vlotter: datum en dagorde
 7. Samenwerkingsovereenkomst Vlotter Steenschuit: stand van zaken
 8. Samenwerkingsovereenkomst VDAB - Lokale besturen
 9. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 07/10/2022

 1. Lokale gezondheidspreventie: overeenkomst LOGO - Vlotter
 2. Overheidsopdracht maaltijdbedeling aan huis: toewijzing
 3. Toetreding VIA 6: principiële goedkeuring

Besluiten Raad van Bestuur dd 27/09/2022

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 15 juni 2022
 2. Ingekomen stukken
 3. Halfjaarlijkse resultaten
 4. Personeelszaken
 5. Verzekering P&V
 6. Overheidsopdracht maaltijdbedeling aan huis: toewijzing
 7. Toetreding VIA 6: principiële goedkeuring
 8. Activiteitencentrum dienstencheques
 9. Evaluatie proefproject vrijwilligerswerking
 10. Lokale gezondheidspreventie: overeenkomst LOGO - Vlotter
 11. Varia a. Personeelsfeest Vlotter 7 oktober

Besluiten Raad van Bestuur dd 15/06/2022

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 18 mei 2022
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Samenwerking Vlotter Steenschuit: ontwerpbegroting en stramien van de statuten ter voorbereiding businessplan nieuwe opleidingsorganisatie
 5. Plan samenleven: projectaanvraag
 6. Project digibanken regio Rupelaar
 7. Varia a. Evaluatie kotk

Besluiten Raad van Bestuur dd 18/05/2022

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 22 april 2022
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Project preventiemedewerker gezondheid
 5. Aankoop software financiële  dienst Vlotter
 6. Vaccinatiecentrum Rupelaar: werking mei - september 2022
 7. De Steenschuit: principiële goedkeuring opstart nieuwe rechtspersoon
 8. Jaarverslag 2021
 9. Varia

Besluiten Raad van Bestuur dd 22/04/2022

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 10 maart 2022
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Actualisering statuten fase 1: goedkeuring protocol en principiële goedkeuring toetreding tot de VIA-akkoorden
 5. Project thuiskomen in je buurt - vierde pijler inburgering: verlenging
 6. Overheidsopdracht maaltijdbedeling aan huis
 7. Jaarrekening en jaarverslag werking 2021
 8. Datumbepaling en dagorde van de algemene vergadering van Vlotter cv
 9. Vaccinatiecentrum: slaapmodus
 10. De Steenschuit: stand van zaken
 11. Dienst aangepast vervoer: voorstel voor continuering van de dienstverlening
 12. Varia a. Personeelsvent op 6 en 10 mei b. Activiteit voor het management en het bestuur: theater aan 't water c. KOTK: resultaten van de actie ontbijtmanden

Besluiten Raad van Bestuur dd 10/03/2022

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 19 januari 2022
 2. Ingekomen stukken
 3. Personeelszaken
 4. Samenwerkingsovereenkomst Vlotter Steenschuit en samenstelling stuurgroep
 5. Actualisering administratief reglement contractuelen, statutairen en geldelijk reglement
 6. Vastlegging kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2021
 7. Activering: dienstverlening tewerkstellingsdienst, digibanken en samenwerkingsovereenkomst  VDAB
 8. Vaccinatiecentrum Rupelaar
 9. Varia a. Kom op tegen kanker 2022 b. Stand van zaken dadingsovereenkomst Vlotter Ferm

Besluiten Raad van Bestuur dd 19/01/222

 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 9 december 2021
 2. Ingekomen stukken
 3. Implementatie IFIC-salarisschalen in de thuiszorgdiensten van Vlotter
 4. Personeelszaken
 5. Overheidsopdracht Hospitalisatieverzekering Vlotter 2021/01
 6. Overheidsopdracht Software voor thuiszorg en personeelsbeheer CD 2016/03
 7. Samenwerkingsovereenkomst Vlotter - Steenschuit: stand van zaken
 8. Varia a.  Pilootproject automatisering in de thuiszorg: smartphones voor de verzorgenden b. Kennisgeving verslaggeving werkgroepen en overleg

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/12/21

 1. Verslag van de vergadering van 9 november 2021
 2. Ingekomen stukken
 3. Vergaderkalender Raad van Bestuur Vlotter, algemene vergadering Vlotter Facilities en Vlotter Maakbedrijf 2022
 4. Inkanteling van de maatschappelijk werkers van Vlotter die prestaties leveren voor de cliënten van de sociale dienst in Rumst in het lokaal bestuur van Boom
 5. Personeelszaken
 6. Samenwerking Vlotter – De Steenschuit: stand van zaken
 7. Overheidsopdracht hospitalisatieverzekering Vlotter – Vlotter Maakbedrijf en Vlotter Facilities: bekrachtiging lastenboek.
 8. Vaccinatiecampagne Rupelaar
 9. Varia
 • Geschenkmand Vlotter
 • Kom op tegen kanker lichtjesactie

Besluiten Raad van Bestuur dd 09/11/21

     1. Verslag van de vergadering van 9 november 2021
     2. Ingekomen stukken
     3. Vergaderkalender Raad van Bestuur Vlotter, algemene vergadering Vlotter Facilities en Vlotter Maakbedrijf 2022
     4. Inkanteling van de maatschappelijk werkers van Vlotter die prestaties leveren voor de cliënten van de sociale dienst in Rumst in het lokaal bestuur van Boom
     5. Personeelszaken
     6. Samenwerking Vlotter – De Steenschuit: stand van zaken
     7. Overheidsopdracht hospitalisatieverzekering Vlotter – Vlotter Maakbedrijf en Vlotter Facilities: bekrachtiging lastenboek.
     8. Vaccinatiecampagne Rupelaar
     9. Varia
     • Geschenkmand Vlotter
     • Kom op tegen kanker lichtjesactie

     Besluiten Raad van Bestuur dd 15/10/21

        1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 30 september 2021
        2. Halfjaarlijks resultaat van Vlotter cv
        3. Vaccinatiecampagne begrotingswijziging
        4. Ingekomen stukken
        5. Personeelszaken
        6. Overheidsopdracht hospitalisatieverzekering Vlotter
        7. Samenwerking Vlotter – Steenschuit
        8. Roadmap naar een geactualiseerd personeelsstatuut voor Vlotter
        9. Kennisgeving verslaggeving beleidsmatig welzijnsoverleg
        10. Varia

        Besluiten Raad van Bestuur dd 30/09/21

          1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 10/06/2021
          2. Ingekomen stukken
          3. Personeelszaken
          4. Samenwerking Vlotter – Steenschuit
          5. Overheidsopdracht hospitalisatieverzekering Vlotter – Vlotter Facilities – Vlotter Maakbedrijf – Lokaal bestuur Hemiksem
          6. Tender opleiding verzorgende – zorgkundige VDAB
          7. Exit vaccinatiecampagne Rupelaar.
          8. Kennisgeving verslaggeving beleidsmatig welzijnsoverleg
          9. Datum AV Vlotter en extra Raad van Bestuur
          10. Varia
           1. Personeelsfeest 2021 gaat niet door

          Besluiten Raad van Bestuur dd 10/06/21

           1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 29 april en 19 mei 2021
           2. Ingekomen stukken
           3. Personeelszaken
           4. Wijk-Werken. Kwalimon VDAB.
           5. Software thuiszorg: CARE IT -  opvolging ingebrekestelling.
           6. Activering: tender VDAB houtbouw en elektriciteit ism De Steenschuit
           7. Vaccinatiecampagne Rupelaar. Stand van zaken.
           8. Varia

           Besluiten Raad van Bestuur dd 29/04/21

           1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 4 maart 2021
           2. Ingekomen stukken
           3. Personeelszaken
           4. Ontwerp van jaarverslag 2020
           5. Jaarrekening 2020
           6. Vaststelling datum en dagorde van de Algemene vergadering Vlotter
           7. Tender VDAB door De Steenshuit en Vlotter
           8. Varia
            1. Stand van zaken software in de thuiszorg
            2. Stand van zaken van de vaccinatiecampagne COVID-19
            3. Kom op tegen kanker

           Besluiten Raad van Bestuur dd 04/03/21

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 14 januari 2021
            2. Ingekomen stukken
            3. Ontslag en aanstelling van een lid van de Raad van Bestuur
            4. Personeelszaken
            5. Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2020
            6. Vaccinatiecampagne COVID-19
            7. Software Thuiszorg Care IT
            8. Verlenging van de pluralistische nachtzorginitiatief Mechelen 2022-2025
            9. Lastenboek opleiding Hout-elektriciteit: Vlotter en de Steenschuit
            10. Varia
             1. Kom op tegen kanker: stand van zaken van de campagne
             2. Terugkoppeling bezoeken aan de deelgenoten in kader van activering

            Besluiten Raad van Bestuur dd 14/01/21

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 10 december 2020
            2.  Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Project inburgering vierde pijler. Goedkeuring projectinhoud
            5. Vooraankondiging en proefprocedure OVA ‘Basis Elektriciteit’ en ‘Basis Bouw & Hout’: kandidatuur Steenschuit en Vlotter. Oriënterende en voorbereidende opleidingen. Samenindiening Vlotter – De Steenschuit
            6.  Casusregisseur intrafamiliaal geweld
            7. Varia  

            Besluiten Raad van Bestuur dd 29/10/20

            1.  Goedkeuring verslag raad van bestuur donderdag 09/10/2020
            2.  Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Covid-19 maatregelen.
            5.  Begroting 2021
            6. Nota 2021
            7. ESF-project 507 vierde pijler inburgering. Goedkeuring
            8. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 09/10/20

            1.  Goedkeuring verslag raad van bestuur donderdag 03/09/2020
            2.  Ingekomen stukken
            3.  Personeelszaken
            4.  Halfjaarlijkse resultaten Vlotter CV
            5.  Dienstverlening juridische dienst. Voorstel van facturatie van de prestaties
            6.  Algemene Vergadering Vlotter CV, dagorde en datum
            7.  Varia  

            Besluiten Raad van Bestuur dd 03/09/20

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 10 juni 2020
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. COVID-19 stand van zaken
            5. Activering
            6. Varia

             

            Besluiten Raad van Bestuur dd 10/06/20

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur     6 mei 2020
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Toewijzing overheidsopdracht software thuiszorgdiensten
            5. Stand van zaken dienstverlening Vlotter COVID-19
            6. Varia  

            Besluiten Raad van Bestuur dd 06/05/20

            1.   Goedkeuring verslag raad van bestuur 22 april 2020
            2.   Ingekomen stukken
            3.   Personeelszaken
            4.   Ontwerp van jaarverslag 2019
            5.    Jaarrekening 2019
            6.    Vaststelling datum Algemene vergadering Vlotter
            7.   Resultaten van de tussentijdse evaluatie maaltijden aan huis
            8.    Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 22/04/20

            1.   Goedkeuring verslag raad van bestuur 5 februari 2020
            2.   Ingekomen stukken 
            3.    Stand van zaken van de werking in het kader van de COVID pandemie
            4.   Personeelszaken
            5.    Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2019
            6.    Samenwerking Vlotter en de Steenschuit
            7.   Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 05/02/20

            1. Verslag van de vergadering van 5 december 2019 en opvolging
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Overheidsopdracht verzekering wagenpark. 
            5. Investeringen
            6. Intergemeentelijke samenwerking Vlotter
            7. Vergaderkalender Raad van Bestuur Vlotter
            8. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 05/12/19

            1. Verslag van de vergadering van 18 oktober 2019 en opvolging
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Halfjaarlijkse resultaten Vlotter
            5. Aankoop software thuiszorgdiensten
            6. Overheidsopdracht maaltijdbedeling aan huis
            7. Samenwerking Vlotter, cvba – De Steenschuit, vzw
            8. Vergaderkalender Raad van Bestuur Vlotter, algemene vergadering Vlotter Facilities en Vlotter Maakbedrijf en algemene vergadering Vlotter
            9. Actualisering van de aandelen van Vlotter
            10. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 18/10/19

            1. Verslag van de vergadering van 12 september 2019 en opvolging
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Halfjaarlijkse resultaten Vlotter
            5. Aankoop software thuiszorgdiensten: gunning
            6. Gunning overheidsopdracht maaltijdbedeling aan huis
            7. Dagorde algemene vergadering december 2019
            8. Ondernemingsplan Vlotter
            9. Begroting 2020 en nota
            10. Voorstel van CAW rond crisisopvang en acute opvang
            11. Opstart van een ankerpunt drughulpverlening Rupelstreek-Aartselaar
            12. Varia: evaluatie open bedrijvendag

             

            Besluiten Raad van Bestuur dd 12/09/19

            1.       Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 03.05.2019

            2.       Statutenwijziging

            3.       Samenstelling Raad van Bestuur

            4.       Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 14/06/19

            1. Voorstelling van de werking van Vlotter rond activering    
            2.  Goedkeuring verslag raad van bestuur 03/05/2019
            3.  Ingekomen stukken
            4.  Personeelszaken
            5.  Goedkeuring jaarverslag 2018
            6.  Buitengewone algemene vergadering 8 november 2019: ontwerp van dagorde
            7.  Doorstart Welzijnsoverleg Rupelaar
            8.  Afvaardiging sociale diensten in de voorlopige zorgraad eerstelijnszone Rupelaar
            9.  Varia  

            Besluiten Raad van Bestuur dd 03/05/19

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 19.04.2019
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Jaarverslag 2018
            5. Jaarrekening 2018
            6. Voorbereiding algemene vergadering 28 juni 2019
            7. Werkingsverslag 4e trimester 2018
            8. Overheidsopdracht maaltijden aan huis
            9. Varia              

            Besluiten Raad van Bestuur dd 19/04/19

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 22.03.2019 en 15.03.2019
            2. Aanduiding van de ondervoorzitter
            3. Algemene voorstelling werking Vlotter
            4. Ingekomen stukken
            5. Personeelszaken
            6. Mandatering Vlotter Facilities overheidsopdracht erkend sociaal secretariaat
            7. Vergaderdata Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Vlotter

            Besluiten Raad van Bestuur dd 15/03/19

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 18/01/2019
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Werkingsverslag 4e trimester 2018
            5. Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2018
            6. Kennisgevingen rapportage
            7. Arbeidsreglement Vlotter: Goedkeuring
            8. Uitbreidingsaanvraag urencontingent gezinszorg 2019
            9. Projectaanvraag oproep eerstelijnspsychologische hulp
            10. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 18/01/2019

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 07/12/2018
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Dossier ICT en telefonie
            5. Varia              

            Besluiten Raad van Bestuur dd 07/12/2018

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 12/10/2018
            2. Ingekomen stukken en kennisgevingen
            3. Personeelszaken
            4. Begroting 2019
            5. Werkingsverslag
            6. Dienstverlening: openingsuren secretariaat: wijziging
            7. Schuldbemiddeling: tijdelijke samenwerking met OCMW Bornem
            8. Vergaderkalender 2019
            9. Varia                                                                         

                Besluiten Raad van Bestuur dd 12/10/2018

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 21/09/2018
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Werkingsverslag
            5. Voorbereiding Algemene Vergadering
            6. Varia                                                             

            Besluiten Raad van Bestuur dd 21/09/2018

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 08/06/2018
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Halfjaarlijkse resultaten
            5. Investeringen: extranetpagina via website voor de Raad van Bestuur
            6. Opleiding polyvalent verzorgende: verlenging van de toewijzing
            7. Kennisgevingen: verslagen van de werkgroepen en comités
            8. Overheidsopdracht ICT en telefonie
            9. Varia                                                                                    

            Besluiten Raad van Bestuur dd 08/06/2018

            1.     Goedkeuring verslag raad van bestuur 04/05/2018
            2.     Ingekomen stukken
            3.      Personeelszaken
            4.     Goedkeuring jaarrekening 2017
            5.      Goedkeuring jaarverslag 2017
            6.      Arbeidsreglement
            7.     Kennisgevingen verslagen en briefwisseling
            8.    Algemene verordening gegevensbescherming
            9.    Ontwerpovereenkomst collectieve schuldenregeling
            10.    Verlenging overeenkomst met Antwerp Management School regie sociale economie
            11.    Project versterkt streekbeleid Rupelstreek – Zuidrand
            12.   Varia                                                                                     

            Besluiten Raad van Bestuur dd 04/05/2018

            1.    Goedkeuring verslag raad van bestuur 9/03/2018
            2.  Ingekomen stukken
            3.  Personeelszaken
            4.  Jaarrekening, dienstjaar 2017
            5.  Voorbereiding algemene vergadering 22 juni 2018: dagorde
            6.  Werkingsverslag eerste kwartaal 2018
            7.  Investeringen        
            8.  Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 09/03/2018

            1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 12 januari 2018
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Werkingsverslag 4e trimester 2017
            5. Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2017
            6. Dienst gezinszorg, aanvullende thuishulp en dienstencheques: analyse en nieuwe werkwijze
            7. Dienstverlening thuisdiensten
            8. Wijk-Werken: afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst
            9. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 12/01/2018

            1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 8 december 2017
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Kennisgeving: Verslag werkgroep Wijk-Werken
            5. Wijk-Werken
            6. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd  08/12/2017

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 15 september 2017
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Begroting 2018
            5. Werkingsverslag derde kwartaal 2017
            6. Hervorming van de PWA tot wijkwerk. Opstart binnen IMSIR
            7. Voorstel tot nieuwe naamgeving van het adviescomité van de voorzitters en secretarissen van de OCMW’s, deelgenoot van IMSIR (OVS)
            8. Kennisgevingen
            9. Regionaal sociaal beleidsplan
            10. Eerstelijnszone
            11. Vergaderdata Raad van Bestuur 2018 en data algemene vergaderingen
            12. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur    dd  13/10/2017

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 15/09/2017
            2. Ingekomen stukken
            3. Resultatenrekening per 30.06.2017
            4. Wijk-werken: IMSIR als organisator
            5. Regie sociale economie. Onderzoeksopdracht.
            6. Voorbereiding Algemene Vergadering
            7. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 09/06/2017 

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 28/04/17
            2. Ingekomen stukken
            3. Voorstelling nieuwe naam en logo
            4. Toelichting jaarrekening 2016
            5. Toelichting jaarverslag 2016
            6. Personeelszaken
            7. Aankoop wagen maaltijdbedeling aan huis - toewijzing
            8. Werkingsverslag 1ste kwartaal 2017
            9. Kennisgeving: verslag vergadering overleg voorzitters en secretarissen
            10. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 28/04/17 

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 17/03/17
            2. Ingekomen stukken
            3. Voorbereiding algemene vergadering 16 juni 2017
            4. Aankoop wagen bedeling maaltijden aan huis
            5. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 17/03/17 

            1. Goedkeuring verslag raad van bsetuur 20/01/17 en opvolging
            2. Communicatieoefening: toelichting voorstel RCA
            3. Ontslag en voorlopige aanstelling bestuurder
            4. Ingekomen stukken
            5. Vaststelling kostprijzen en omslagpercentages administratieve kosten 2016
            6. Vaststelling van de dagorde van de algemene vergadering van 16 juni 2017
            7. Investering: prijsopvraag aankoop van een nieuwe bestelwagen voor het vervoer van maaltijden
            8. Investering: toewijzing uitbouw inkomhal en onthaal IMSIR
            9. Werkingsverslag 4de kwartaal 2016
            10. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 20/01/17 

            1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en opvolging
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelsaangelegenheden
            4. Voorbereiding statutenwijziging juni. Toelichting
            5. Uitbouw onthaal IMSIR:investering in een onthaalbalie
            6. Vraag om ondersteuning van de werking van het PWA
            7. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 09/12/16 

            1. Goedkeuring verslag 14 oktober 2016 en opvolging
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Werkingsverslag derde kwartaal 2016
            5. Overheidsopdrachten
            6. Kennisgevingen
            7. Regionale werktafels lokaal sociaal beleid van VVSG:voorstel tot deelname
            8. Voorbereiding algemene vergadering juni 2017
            9. Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW enderzijds en VDAB. Anderzijds voor een inclusief lokaal werkgelegenheids' en welzijnsbeleid
            10. Regie sociale economie: samnwerking met KINA
            11. Vergaderdata Raad van Bestuur 2017
            12. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 14/10/2016 

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 09/09/2016
            2. Ingekomen stukken
            3. Verslag werking verschillende diensten
            4. Resultatenrekening per 30.06.2016
            5. BTW positie van de intercommunale: actualisering
            6. Voorbereiding Algemene Vergadering 9/12/2016
            7. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 09/09/2016 

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 10/06/2016 en opvolging.
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken: Aanleg werfreserve maatschappelijk werker
            4. Aanduiding van Jobpunt Vlaanderen en RCA voor de communicatieoefening van het maatwerk binnen IMSIR
            5. Bekrachtiging aanvraag 2,8 VTE sociale maribel bij DIBISS
            6. Nieuwjaarsfeest 2017
            7. Werkingsverslag 2e trimester 2016
            8. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 10/06/16 

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 22/04/2016
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeelszaken
            4. Aanbesteding analyse van telefonie, software en hardware
            5. Projectaanvraag breed onthaal
            6. Verslag van het overleg van de voorzitters en secretarissen
            7. Varia
            • Verwarmingsinstallatie Col. Silvertopstraat
            • Brandevacuatie-oefening Col. Silvertopstraat
            • Presentatie van de samenvatting jaarverslag IMSIR 2015

            Besluiten Raad van Bestuur dd 22/04/16  

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur dd 11/03/16
            2. Ingekomen stukken
            3. Voorbereiding algemene veragdering 10 juni 2016
            4. Personeelszaken
            5. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 11/03/16 

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur dd 29/01/16
            2. Ingekomen stukken
            3. Werkingsverslag
            4. Omslagpercentages administratieve kosten
            5. Goedkeuring kostprijzen 2016
            6. Opname van de aandelen in het register en opvraging van het kapitaal voor toetreding van gemeente en OCMW van Aartselaar
            7. Projectaanvraag ES/VDAB tender rond doorstroom vluchtelingen
            8. Ontslag en aanstelling Voorzitter IMSIR
            9. Varia:
             • Project streekontwikkeling stand van zaken
             • Opvolging evaluatie directeur IMSIR

             

            Besluiten Raad van Bestuur dd 29/01/16 

            1. Goedkeuring verslag vergadering 11 december 2015
            2. Ingekomen stukken
            3. Streekwerking: ESF oproep
            4. Overheidsopdracht aankoop werkkledij medewerkers thuiszorg en poetsdienst dienstencheques
            5. Varia: Huis van het kind in de regio van de Rupelstreek

            Besluiten Raad van Bestuur dd 11/12/15 

            1. Goedkeuring verslag vergadering 9 oktober 2015
            2. Ingekomen stukken
            3. Personeel:omzetting contracten bepaalde naar contracten onbepaalde duur
            4. Vergaderdata Raad van Bestuur 2016
            5. Allerlei

            Besluiten Raad van Bestuur dd 09/10/15 

            1. Goedkeuring verslag raad van bestuur 11.09.15.
            2. Ingekomen stukken.
            3. Verslag werking verschillende diensten.
            4. Resultatenrekening per 30.06.15.
            5. Voorbereiding algemene vergadering 18.12.15.
            6. Allerlei.

            Besluiten Raad van Bestuur dd 11/09/15 

            1. Goedkeuring verslag 12 juni 2015
            2. Ingekomen stukken
            3. Verslag werking verschillende diensten
            4. Personeelszaken:
             • administratieve bevoegdheden secretaris
             • evaluatieprocedure directeur-aanstelling bureau
            5. Toelichting toetreding gemeente en OCMW Aartselaar
            6. Statutenwijziging
            7. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 24/04/15 

            1. Goedkeuring verslag 23/01/15
            2. Ingekomen stukken
            3. Verslag werking verschillende diensten
            4. Aankoop van een bestelwagen voor thuisbezorging maaltijden
            5. Voorbereiding algemene vergadering 12 juni 2015
             • Vaststelling omslagpercentages administratieve kosten en kostprijzen diensten
             • Verslag raad van bestuur en jaarrekening, dienstjaar 2014
             • Dagorde
            6. Personeelszaken
             • Aanpassing administratief statuut
             • Aanwerving directeur
            7. Varia

            Besluiten Raad van Bestuur dd 23/01/15 

            1. Aanwervingsvoorwaarden en organisatie examen directeur
            2. Allerlei