1. Functieomschrijving.

Je voert opdrachten uit van de sociale dienst van het Sociaal Huis van Aartselaar. Je werkt voor en met cliënten van het Sociaal huis die maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Daarnaast coördineer je ook het LOI, dit neemt ongeveer 50% van je opdracht in beslag.

Je takenpakket bestaat uit:

 • Intaken, Informeren, doorverwijzen, helpen en begeleiden van cliënten zodat je hen een respectvolle en correcte integrale dienstverlening op maat kan bieden;
 • Uitwerken van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) voor cliënten;
 • Het sociaal-administratief dossier van je cliënten opmaken, voorstellen formuleren, gegevens registreren en controleren;
 • Toeleiden van cliënten naar werk en opleiding: hiervoor werk je samen met de tewerkstellingsdienst van Vlotter en lokale opleidings- en arbeidsmarktfactoren;
 • Begeleiden van cliënten bij het beheer van hun budget;
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met overheidsdiensten, sociale en welzijnsorganisaties en het verder uitwerken van een sociale kaart;
 • Ontwikkelen en ondersteunen van samenwerkingsverbanden en acties met verenigingen, openbare instanties,…in het kader van het lokaal sociaal beleid;
 • Signaleren van nieuwe behoeften bij de doelgroepen van het lokaal sociaal beleid;
 • Opvangen en begeleiden van asielzoekers die in het LOI van de gemeente wonen;
 • De materiële en psychosociale hulpverlening aan de asielzoekers in het LOI verzorgen en hen de nodige informatie verstrekken;
 • Stimuleren van het integratieproces van de asielzoekers in het LOI;

 

 1. Profiel

Je bent in het bezit van een bachelordiploma maatschappelijk werk.

Toelichting: Met behoud van de toepassing van andere wettelijke en reglementaire bepalingen moeten kandidaten voor de toegang tot de functie van maatschappelijk werker, vermeld in artikel 75 en artikel 94 van het OCMW-decreet houder zijn van ofwel:

1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;

2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Onder gelijkgesteld wordt verstaan:

Voor punt 1°: het diploma van maatschappelijk assistent van vóór de invoering van de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 2004-2005)

Voor punt 2°: het diploma van sociaal verpleegkundige van vóór de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 2004-2005).

Enige ervaring op een sociale dienst en een LOI van een OCMW strekt tot aanbevelen.

Je bezit algemene kennis van de organieke wetgeving van het OCMW.

Je kent de basisbegrippen van het sociaal recht.

Je bezit een goede kennis van de sociale kaart, de veel voorkomende naslagwerken en informatiebronnen.

Op termijn bouw je een grondige kennis op van de relevante processen en procedures.

Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.

Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.

Je werkt vlot met de PC en bent in staat vlot te werken met dienstgerelateerde softwarepaketten.

Volgende competenties zijn erg belangrijk in deze functie en hangen nauw samen met de kernwaarden van Vlotter:

Klantgerichtheid, empathie, integriteit, flexibiliteit, betrokkenheid, zelfontwikkeling, collegialiteit en kwaliteitsvol werken.

 1. Aanbod

Voltijdse functie

Contract onbepaalde duur

Verloning: volgens barema van de lokale overheid, looncategorie B

Maaltijdcheques

Hospitalisatieverzekering na 6 maanden dienst

Plaats tewerkstelling

Kapellestraat 136
2630 Aartselaar
België

Solliciteer nu
Max. 1 bestand
Limiet: 20 MB
Toegelaten bestandstypes: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.