handpop dementie

Een zestigtal medewerkers van Vlotter en hun gezinsleden stapten mee. Vlotter  bood hen voorafgaand aan de wandeling een verkwikkend ontbijt aan. De opbrengst van dit ontbijt ging integraal naar de aankoop van een ‘dementiekoffer’ die kan gedeeld worden door de woonzorgcentra in de regio, die ook lid zijn van de werkgroep Demens (onder andere de organisator van het Praatcafé Dementie Rupelstreek).

In de dementiekoffer zitten tal van leuke spelen en materialen voor mensen met dementie, zoals speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde gezelschapspelen en een handpop. Deze koffer is een leuke en nuttige aanvulling op de erg populaire Tovertafel, die reeds enkele jaren door de woonzorgcentra in onze regio wordt gehuurd van Vlotter. De tovertafel is een speelse zorginnovatie die ouderen in de  latere fasen van dementie met elkaar en met hun omgeving verbindt en beweging stimuleert.