Vanaf 1 januari hebben we een fusie afgerond met Den Hoek vzw, de holding van ’t Steencaycken. De volledige bedrijfstak, inclusief de huidige 10 personeelsleden zijn vanaf heden een onderdeel van Vlotter Facilities. De werkplaats groeit op deze wijze naar een contingent van 51 doelgroepwerknemers. ’t Steencaycken is de derde horecazaak die in de Rupelstreek wordt uitgebaat door Vlotter Facilities, naast buurthuis Boomkewies en het Melkhuisje.

http://www.steencaycken.be/