Vlotter Facilities en Flegado hebben daarom besloten om in de regio Klein-Brabant – Vaartland de handen in elkaar te slaan en projectmatig te onderzoeken hoe ze het vervoer in deze regio kunnen optimaliseren, aansluitend op het concept basisbereikbaarheid. Hiervoor kregen ze middelen van de Provincie Antwerpen.

Het project bestaat uit drie luiken en loopt over een jaar. De luiken omvatten een pilootproject, een mobiliteitsonderzoek en als slot een mobiliteitsforum.

De bedoeling van het mobiliteitsonderzoek is om door middel van een omgevingsanalyse en een stakeholdersonderzoek stil te staan bij een aantal vragen. Waar zitten de behoeften, noden en opportuniteiten op vlak van vervoer van mensen met een mobiliteitsbeperking?

Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden een aantal beleidsvoorstellen en concrete operationele voorstellen gedaan. Die zullen aan de lokale besturen en andere stakeholders worden voorgelegd op een mobiliteitsforum in februari-maart.

Daarnaast wordt de koe direct bij de horens gevat en wordt er gestart met een pilootproject waarbij een vervoerslus die momenteel wordt uitgevoerd in eigen beheer van Flegado, wordt overgenomen door Vlotter Facilities. De bedoeling van dit pilootproject is om het één en ander aan het rollen te brengen zodat er nog veel initiatieven zullen volgen! 

Indien u hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met Anne Mariën (anne.marien@vlotter.be).