De opdracht om de opleiding te verstrekken werd tot nog toe voor een periode van vijf jaar gegund en de laatste gunning loopt in 2019 af.

Er werd nu gekozen voor een verlenging van de huidige overeenkomst, waarbij de kern van die overeenkomst behouden blijft.  Daarbij zullen er wel accenten verschuiven.

Zo zal er bijvoorbeeld verder en meer aandacht worden besteed aan kwalitatieve monitoring en zal er meer gewerkt moeten worden aan toeleiding. Aan de andere kant zal men minder verplichtend optreden voor deelname van bepaalde doelgroepen aan de opleiding.  In 2020 zal er ook naar de instroom gekeken worden.

Momenteel worden er ook stappen genomen om de opleidingen modulair te maken, leermethoden te mixen en meer te werken via een leerplatform.

Om deze uitdagingen met succes te kunnen aangaan, wist Vlotter een talent in de materie te strikken. Liselot Hillebrant neemt de coördinatie vanaf nu over van Kristien Van Kerckhoven. Kristien wist de opleiding, in afwachting van de nieuwe coördinator zeer succesvol over te nemen van Annemie Raes, die na zestien jaar de thuiszorgdienst verruilde voor de activeringsdienst.   We kijken de toekomst positief tegemoet en werken verder aan een kwalitatieve opleiding met meerwaarde naar de werkgelegenheid in onze streek.